Related Event

15/10/2021 20/10/2021

BILL EXCHANGE – “LUCKY SCRATCH CARD 20/10”

  Events
  Sảnh Hải Đăng
13/11/2021 20/11/2021

HAPPY VIETNAM TEACHERS’ DAY – BILL EXCHANGE

  Events
  Sảnh Hải Đăng (gần cửa 6)
25/01/2021 21/02/2021

Bill exchange – Receive unique gifts from AEON MALL ...

  Events
  Quầy đổi hóa đơn giữa sảnh Hải Đăng và Sảnh Ngọc Trai