Related Event

25/01/2021 21/02/2021

Bill exchange – Receive unique gifts from AEON MALL ...

  Events
  Quầy đổi hóa đơn giữa sảnh Hải Đăng và Sảnh Ngọc Trai
08/01/2021 08/01/2021

Welcoming to “New Year event” at AEON MALL Hai ...

  Events
  Sảnh Hải Đăng - AEON MALL Hải Phòng Lê Chân