Related Event

08/01/2021 08/01/2021

Welcoming to “New Year event” at AEON MALL Hai ...

  Events
  Sảnh Hải Đăng - AEON MALL Hải Phòng Lê Chân
14/12/2020 14/12/2020

Opening Day of AEON MALL Hai Phong Le Chan ...

  Events
  AEON MALL Hải Phòng Lê Chân