Related Event

30/09/2020 18/10/2020

Recruitment Day – AEON MALL Hai Phong Le Chan’s ...

  Events
  AEON MALL Hải Phòng Lê Chân
25/01/2021 21/02/2021

Bill exchange – Receive unique gifts from AEON MALL ...

  Events
  Quầy đổi hóa đơn giữa sảnh Hải Đăng và Sảnh Ngọc Trai