Related news

see more
13/08/2023

LIFE4CUTS OPENS AT AEON MALL HAI PHONG LE CHAN

From this August 13th, besides shopping at AEON MALL Hai Phong ...
03/10/2023

KHAO & NUA KHAI TRƯƠNG – RINH NGÀN QUÀ ...

Khao&Nua tại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân đã hoàn thiện và ...
20/10/2023

LIFE4CUTS OPENING IN 1ST FLOOR – AEON MALL HAI ...

Welcome the next store of the Korean instant self-photo studio ...