Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Quý khách hàng liên hệ với AEON MALL Hải Phòng Lê Chân bằng các công cụ hỗ trợ trực tuyến hoặc gửi liên hệ qua biểu mẫu thông tin trên website có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại,… Các thông tin này đươc cung cấp với mục đích hỗ trợ, liên hệ và trao đổi thông tin với khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho AEON MALL Hải Phòng Lê Chân về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sử dụng thông tin của khách hàng trên website để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng

– Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

AEON MALL Hải Phòng Lê Chân  sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ các giao dịch có liên quan tại website aeonmall-haiphong-lechan.com.vn

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: AEON MALL Hải Phòng Lê Chân có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không cá nhân, tổ chức nào có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp còn lại, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của aeonmall-haiphong-lechan.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AEONMALL VIỆT NAM TẠI HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Hotline: + 84 225 3525 888

Email:  [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/aeonmallhaiphonglechan/

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên hệ thống dữ liệu của aeonmall-haiphong-lechan.com.vn

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến aeonmall-haiphong-lechan.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sẽ xác nhận lại thông tin, trong trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng, tùy theo mức độ, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sẽ có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website aeonmall-haiphong-lechan.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kì bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, AEON MALL Hải Phòng Lê Chân sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng nắm rõ.

– Ban quản lý AEON MALL Hải Phòng Lê Chân yêu cầu các cá nhân/tổ chức khi liên hệ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về những thông tin trên. Ban quản lý AEON MALL Hải Phòng Lê Chân không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin cá nhân khách hàng cung cấp khi liên hệ ban đầu là không chính xác.