Hệ thống hơn 107 màn hình điện tử đa dạng kích thước tại TTTM sẽ là vị trí tuyệt vời để đặt các banner, video quảng cáo, giúp thúc đẩy hiệu quả doanh số cho các thương hiệu. Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thông tin về màn hình điện tử vui lòng liên hệ +84 225 3525 888 - email: lechan.digital@aeonmall-vn.com.