167 Cửa hàng


Copenhagen Delights

Tầng 2 [36]

Thời trang & Phụ kiện


AN TRÀ

Tầng 3 [20]

Ẩm thực


McDonald’s Việt Nam

Tầng 1 [19]

Ẩm thực


Phúc Long Coffee & Tea

Tầng 1 [33]

Ẩm thực


BreadTalk

Tầng 1 [45]

Ẩm thực


CANIFA

Tầng 2 [46]

Thời trang & Phụ kiện


CHEN FOODS

Tầng 1 [46]

Ẩm thực


Nội thất Quanu

Tầng 2 [15]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


ILA

Tầng 3 [12]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


UNIQLO

Tầng 1 [76]

Thời trang & Phụ kiện


HP3 BBQ AEON MALL

Second Floor, Tầng 2 [5]

Ẩm thực


MAY 10 Centurion Group

Tầng 2 [24]

Thời trang & Phụ kiện


CGV

Tầng 3 [1]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng