167 Cửa hàng


BOOZILLA

Tầng 1 [75]

Thời trang & Phụ kiện


BOO

Tầng 2 [47]

Thời trang & Phụ kiện


Meat Plus

Tầng 1 [17]

Ẩm thực


Innisfree

Tầng 1 [60]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


HA EVA

Tầng 1 [40]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Forever

Tầng 3 [36]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


MAXX SPORT

Tầng 2 [1]

Thời trang & Phụ kiện


Le coq sportif

Tầng 2 [21]

Thời trang & Phụ kiện


An Phước | Pierre Cardin

Tầng 2 [34]

Thời trang & Phụ kiện


BAYA

Tầng 2 [15]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


VIET OILS

Tầng 1 [67]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


MINISO

Tầng 3 [53]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Samsonite

Tầng 2 [54]

Thời trang & Phụ kiện


TOKYO GLASS COMPANY

Tầng 1 [55]

Thời trang & Phụ kiện