165 Cửa hàng


UNIQLO

Tầng 1 [76]

Thời trang & Phụ kiện


HP3 BBQ AEON MALL

Tầng 2 [5]

Ẩm thực


MAY 10 Centurion Group

Tầng 2 [24]

Thời trang & Phụ kiện


CGV

Tầng 3 [1]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


KOI THÉ

Tầng 1 [1]

Ẩm thực


HOANG PHUC International

Tầng 1 [57]

Thời trang & Phụ kiện


CHICHIKO

Tầng 1 [51]

Ẩm thực


BOOZILLA

Tầng 1 [75]

Thời trang & Phụ kiện


BOO

Tầng 2 [47]

Thời trang & Phụ kiện


Meat Plus

Tầng 1 [17]

Ẩm thực


Innisfree

Tầng 1 [60]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


HA EVA

Tầng 1 [40]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Forever

Tầng 3 [36]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


MAXX SPORT

Tầng 2 [1]

Thời trang & Phụ kiện