109 Cửa hàng


Vietinbank

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


DREAM GAMES

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


ADream

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


DAISO

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


HLA

Thời trang & Phụ kiện


LocknLock

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


KFC

Ẩm thực


KUMON

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


AKEMIUCHI

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng