167 Cửa hàng


CANIFA

Tầng 2 [46]

Thời trang & Phụ kiện


CHEN FOODS

Tầng 1 [49]

Ẩm thực


QUANU

Tầng 2 [15]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


ILA

Tầng 3 [12, 13, 42]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


UNIQLO

Tầng 1 [76]

Thời trang & Phụ kiện


HP3 BBQ AEON MALL

Second Floor, Tầng 2 [5]

Ẩm thực


MAY 10 Centurion Group

Tầng 2 [24]

Thời trang & Phụ kiện


CGV

Tầng 3 [1]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


KOI THÉ

Tầng 1 [1]

Ẩm thực


HOANG PHUC International

Tầng 1 [57]

Thời trang & Phụ kiện


CHICHIKO

Tầng 1 [51]

Ẩm thực


BOOZILLA

Tầng 1 [75]

Thời trang & Phụ kiện


BOO

Tầng 2 [47]

Thời trang & Phụ kiện