177 Cửa hàng


MOSS

Tầng 3 [4]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


TBS RETAIL

Tầng 1 [74]

Thời trang & Phụ kiện


VUA NỆM

Tầng 3 [47]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


CALVIN KLEIN

Tầng 1 [61]

Thời trang & Phụ kiện


BÍNH ỐC 96

Tầng 3 [23]

Ẩm thực


LẨU BÒ CHÚ LƯU

Tầng 3 [16]

Ẩm thực


ELMICH

Tầng 3 [39]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


KUME

Tầng 3 [46]

Thời trang & Phụ kiện


AIM BOX

Tầng 3 [51]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


BESTORE

Tầng 3 [57]

Ẩm thực


MIXUE

Tầng 3 [57]

Ẩm thực


KB CHOOSE TO SHINE

Tầng 2 [3]

Thời trang & Phụ kiện


SUSHI TEI VIETNAM

Tầng 1 [16]

Ẩm thực


TANTAN NOODLES KITCHEN

Tầng 3 [15]

Ẩm thực