167 Cửa hàng


CGV

Tầng 3 [1]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


KOI THÉ

Tầng 1 [1]

Ẩm thực


HOANG PHUC International

Tầng 1 [57]

Thời trang & Phụ kiện


CHICHIKO

Tầng 1 [51]

Ẩm thực


MI DO BOKKI

Tầng 1 [48]

Ẩm thực


TAHOCHI CREAM PUFFS

Tầng 1 [46, 50]

Ẩm thực


BOOZILLA

Tầng 1 [75]

Thời trang & Phụ kiện


BOO

Tầng 2 [47]

Thời trang & Phụ kiện


Meat Plus

Tầng 1 [17]

Ẩm thực


Innisfree

Tầng 1 [60]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


HA EVA

Tầng 1 [40]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


Forever

Tầng 3 [36]

Dịch vụ, Giải trí và Cửa hàng chuyên dụng


MAXX SPORT

Tầng 2 [1]

Thời trang & Phụ kiện


Le coq sportif

Tầng 2 [21]

Thời trang & Phụ kiện