Địa chỉ liên hệ

  • Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • + 84 225 3525 888
  • lechan.cs@aeonmall-vn.com