Địa chỉ liên hệ

    • Số 10 đường Võ Nguyên Giáp, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
    • + 84 225 3525 888
    • [email protected]