Địa chỉ liên hệ

  • Đường Hồ Sen – Cầu Rào 2, phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
  • + 84 225 3525 888
  • lechan.cs@aeonmall-vn.com