Thứ 4 vui vẻ - Đi 4 tính 3 - AEON MALL Hải Phòng Lê Chân

Thứ 4 vui vẻ – Đi 4 tính 3

Mua 4 trả tiền 3 cho sản phẩm vé cùng loại, áp dụng khi khách hàng đến trung tâm vui chơi vào thứ 4

06/03/2024 – 31/05/2024
Địa điểm tại trung tâm Jump Arena ởAEON MALL Hải Phòng Lê Chân