Sự kiện tương tự

14/01/2024 14/01/2024

TRAO ĐI GIỌT MÁU ĐÀO – NHẬN LẠI CẢ ...

  Sự kiện
  Hội trường Hoa Phượng, tầng 3 TTTM
07/04/2024 07/04/2024

HIẾN GIỌT MÁU ĐÀO – TRÁI TIM NHÂN ĐẠO

  Sự kiện
  Hội trường Hoa Phượng, tầng 3 TTTM
02/03/2024 10/03/2024

ĐẮM CHÌM SẮC HƯƠNG – RẠNG NGỜI YÊU THƯƠNG​

  Sự kiện
  Hành lang tầng 1 TTTM ​